ساخت قطعات تزئینی شهری دستگاه ورزشی پارکی . گام زن چپ و راست سندبلاست و رنگ آمیزی الکترواستایک عباسی